REGILAMIN

Pensjonatu Silverton

§ 1

1. Pokój wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
4. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do obiektu (z góry).

§ 2

1. Gość obiektu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

2. Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać gościnnie w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00.
3. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa obiektu po godz. 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej do pokoju Gościa według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.
4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.

§ 3

1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwia obiektowi niezwłoczną reakcję.
2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
b) bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,
c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,
d) wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,
e) obiekt dołoży starań, by w miarę posiadanych możliwości złagodzić wszelkie niedogodności.
2. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do pokoju regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

§ 4

 1. Po zakończonym pobycie każdy pokój podlega sprawdzeniu przez pracownika recepcji w obecności Gościa pensjonatu. Celem wykluczenia ewentualnych szkód.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody w wynajmowanym pokoju niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałych z jego winy lub winy odwiedzjącego go gościa zgodnie z Art. 361 oraz Art. 363. § 1 i § 2 Kodeksu Cywilnego.
 4. Za z niszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 5. W przypadku bezzasadnego wywołania alarmu przeciwpożarowego Gość zostanie obciążony kosztami interwencji Straży Pożarnej oraz Policji.
 6. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci
 7. Za zgubienie lub uszkodzenie karty chip do zamków pobierana jest opłata 50 zł.
 8. Sprzątanie pokoi odbywa się co 3 dobę, a podczas 7-dniowego pobytu również zmiana pościeli.

§ 5

1. W pokojach obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 6

 1. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek w wysokości 30% ogólnej kwoty pobytu przepada w całości. Istnieje możliwość wykorzystania zadatku na inny pobyt w terminie do 2 miesięcy jeżeli anulacja zostanie dokonana najpóźniej 2 tygodnie przed datą rezerwacji.
 2. 2. Jeżeli Gość nie dojedzie w dniu rozpoczęcia rezerwacji dalszy pobyt zostanie anulowany.
 3. W przypadku wcześniejszego wyjazdu zwracamy 50% wartości niewykorzystanej usługi
 4. W przypadku gdy jedna z osób nie dojedzie do danego pokoju to odliczana jest kwota za wyżywienie w wysokości  15 zł za dobę przy pobycie  z samym śniadaniem, 35zł za dobę przy pobycie z śniadaniem  i obiadokolacją, pozostała część opłaty za pobyt zostaje bez zmian.

Nowa kalkulacja musi być potwierdzona e-mailowo.

 1. Po wpłacie zaliczki nie ma możliwości bez kosztowego skrócenia pobytu.
 2. Zaliczka nie może być opłacona bonem turystycznym

§ 7

1. Zabrania się:
a) wchodzenia w butach narciarskich na teren obiektu oraz wnoszenia nart do pokoju;
b) wprowadzania zwierząt na teren obiektu;
c) palenia tytoniu w całym obiekcie;
d) ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe używania w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
2. W przypadku naruszenia zakazu palenia papierosów i używania otwartego ognia Gość ponosi karę grzywny w wysokości 500 zł.

§ 8

Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych pensjonatu zgodnie z ustawą z dn. 29.10.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zm.).
REGULAMIN ZOSTAŁ ZAAKCEPTOWANY PRZEZ WŁAŚCICIELA ORAZ PRACOWNIKÓW PENSJONATU I OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.12.2011R.

Pensjonat Silverton Białka Tatrzańska

RECEPCJA

 • Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się tylko 1 Gość
 • Goście są oddzieleni od pracownika recepcji przezroczystą płytą plexi
 • Czas obsługi Gości ograniczyliśmy do minimum, zachowując przy tym kompleksową obsługę klienta
 • Pracownicy Recepcji obsługują Gości w maseczkach ochronnych/ przyłbicach oraz jednorazowych rękawiczkach
 • Zapewniamy dostęp do środków dezynfekujących dla Gości w holu recepcyjnym
 • Zachęcamy Gości do dezynfekcji rąk przed  rozpoczęciem procesu meldunku
 • Blat recepcji, telefony, terminale płatnicze i inne powierzchnie ogólnodostępne są regularnie dezynfekowane przez pracowników
 • Podczas meldunku informujemy Gości o obowiązujących procedurach bezpieczeństwa w obiekcie oraz prosimy o stosowanie się do wytycznych
 • Istnieje bezwzględny zakaz przebywania  w pokoju hotelowym lub apartamencie osób niezameldowanych
 • Na bieżąco dezynfekujemy karty do pokoi
 • Codzienne ozonujemy, wietrzymy i  dezynfekujemy całą przestrzeń Recepcji

POKOJE

 • Ozonujemy oraz dezynfekujemy każdy pokój hotelowy, bądź apartament po wyjeździe Gości
 • Wietrzymy pokoje hotelowe oraz apartamenty po każdym pobycie przez co najmniej 15 minut
 • Każdy pokój hotelowy lub apartament jest generalnie sprzątany , a wszystkie powierzchnie takie jak blat, klamki, włączniki, pilot do telewizora oraz wyposażenie aneksu kuchennego (lodówka, naczynia, zastawa) są dezynfekowane przez Naszych pracowników specjalnymi środkami odkażającymi
 • Pracownicy sprzątający pokój lub apartament są wyposażeni w maseczki ochronne i rękawice jednorazowe, które są utylizowane po zakończeniu sprzątania danego pokoju lub apartamentu
 • W trosce o bezpieczeństwo, usunęliśmy z pokoi oraz apartamentów zbędne przedmioty i dekoracje, informatory
 • Zapewniamy możliwość zakupu na recepcji maseczek ochronnych i płynów do dezynfekcji

Serwowanie posiłków

I ETAP

Gastronomia w pokojach / apartamentach

 • Zapewniamy możliwość zamówienia posiłków z odbiorem osobistym przez gościa lub z możliwością dostawy w określonych godzinach do pokoju / apartamentu

II ETAP

Uruchomienie gastronomii

 • Codziennie ozonujemy pomieszczenia ogólnodostępne
 • Codziennie wietrzymy pomieszczenia ogólnodostępne
 • Przed wejściem na jadalnię  udostępniamy dozowniki z płynem dezynfekującym, a Gości prosimy o dezynfekcję rąk
 • Przed wejściem do restauracji każdorazowo mierzymy Gościom temperaturę (bezdotykowym termometrem). W przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych Gość nie może przebywać w przestrzeni restauracyjnej
 • Pracownicy kuchni wykonują swoje obowiązki wyposażeni w maseczki ochronne oraz jednorazowe rękawiczki
 • Ograniczyliśmy liczbę osób jednocześnie spożywających posiłki z zachowaniem bezpiecznych odległości stolików co 2 metry, w wyznaczonych strefach
 • Dezynfekujemy stoliki, krzesła i zastawę stołową po każdym Gościu
 • Kucharze oraz pracownicy kuchni pracują w maseczkach ochronnych, jednorazowych rękawiczkach
 • Na terenie kuchni i zaplecza gastronomicznego udostępniamy dozowniki z płynem dezynfekującym a pracownicy regularnie myją i dezynfekują ręce oraz swoje stanowiska pracy
 • Regularnie odkażamy całą przestrzeń kuchenną
 • We współpracy z dostawcami dbamy o bezpieczeństwo dostaw produktów do części kuchennych. Dostawcy mają obowiązek umyć, a następnie zdezynfekować ręce po wejściu na teren obiektu

 SPOSÓB OBSŁUGI GOŚCIA

 • Na jadalni  udostępniamy bogaty zestaw śniadań i obiadokolacji , które są serwowane przez kelnera. Gość nie ma bezpośredniego kontaktu z bufetem,
 • Posiłki oraz ciepłe napoje serwujemy na zastawie. Zapewniamy metalowe sztućce oraz szkło do napoi zimnych, które regularnie wyparzamy i dezynfekujemy
 • Napoje podajemy do stolików
 • Brudna zastawa ze stołów jest zbierana podczas nieobecności gościa przy stoliku
 • Wprowadziliśmy podział serwowania posiłków na tury z przerwą na dezynfekcję stolików

POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE

 • W miejscach ogólnodostępnych, w tym w recepcji i przed windami udostępniamy dozowniki z płynem dezynfekującym, miejsca te również systematycznie ozonujemy
 • Wszystkie powierzchnie ogólnodostępne regularnie ozonujemy, wietrzymy oraz dezynfekujemy
 • W częściach wspólnych wprowadziliśmy nakaz korzystania z maseczek
 • Ze szczególną dokładnością dezynfekujemy windy oraz toalety, poręcze na klatkach schodowych w częściach wspólnych

 PRACOWNICY

 • Wszyscy pracownicy bezwzględnie przestrzegają zasad pracy w maseczkach ochronnych, rękawiczkach jednorazowych, odzieży ochronnej. Każdy pracownik regularnie dezynfekuje swoje narzędzia pracy oraz dba o higienę i czystość rąk
 • Przed wejściem do obiektu, mierzymy temperaturę każdemu pracownikowi. W przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych, pracownik jest natychmiastowo oddelegowany do domu
 • Zapewniamy nieograniczony dostęp do płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników w przestrzeniach dostępnych dla pracowników
 • Wprowadziliśmy dodatkową dezynfekcję przestrzeni wspólnych dla pracowników – szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów