REGILAMIN

Pensjonatu Silverton

§ 1

1. Pokój wynajmowany jest na doby. 2. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 do godz. 11:00 dnia następnego. 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. 4. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do obiektu (z góry).

§ 2

1. Gość obiektu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. 2. Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać gościnnie w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00. 3. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa obiektu po godz. 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej do pokoju Gościa według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania. 4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.

§ 3

1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwia obiektowi niezwłoczną reakcję. 2. Obiekt ma obowiązek zapewnić: a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa, b) bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu, c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie, d) wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie, e) obiekt dołoży starań, by w miarę posiadanych możliwości złagodzić wszelkie niedogodności. 2. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do pokoju regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

§ 4

1. Po zakończonym pobycie każdy pokój podlega sprawdzeniu przez pracownika recepcji w obecności Gościa pensjonatu. Celem wykluczenia ewentualnych szkód. 2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody w wynajmowanym pokoju niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 3. Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałych z jego winy lub winy odwiedzającego go gościa.

§ 5

1. W pokojach obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego. 2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 6

1. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek w wysokości 30% ogólnej kwoty pobytu przepada w całości. Istnieje możliwość wykorzystania zadatku na inny pobyt w terminie do 2 miesięcy jeżeli anulacja zostanie dokonana najpóźniej 2 tygodnie przed datą rezerwacji, z uwzględnieniem ceny obowiązującej w wybranym terminie. 2. Jeżeli Gość nie dojedzie w dniu rozpoczęcia rezerwacji dalszy pobyt zostanie anulowany. 3. W przypadku wcześniejszego wyjazdu zwracamy 50% wartości niewykorzystanej usługi 4. W przypadku gdy jedna z osób nie dojedzie do danego pokoju to odliczana jest kwota za wyżywienie w wysokości 15 zł za dobę przy pobycie z samym śniadaniem, 35zł za dobę przy pobycie z śniadaniem i obiadokolacją, pozostała część opłaty za pobyt zostaje bez zmian. Nowa kalkulacja musi być potwierdzona e-mailowo. 5. Po wpłacie zaliczki nie ma możliwości bez kosztowego skrócenia pobytu. 6. Zaliczka nie może być opłacona bonem turystycznym

§ 7

1. Zabrania się: a) wchodzenia w butach narciarskich na teren obiektu oraz wnoszenia nart do pokoju; b) wprowadzania zwierząt na teren obiektu; c) palenia tytoniu w całym obiekcie; d) ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe używania w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. 2. W przypadku naruszenia zakazu palenia papierosów i używania otwartego ognia Gość ponosi karę grzywny w wysokości 500 zł.

§ 8

W związku z trwającą pandemią Covid-19, forma serwowania posiłków i możliwość korzystania z poszczególnych usług zależy od aktualnych wytycznych Ministerstwa Rozwoju i GIS. Dokonując rezerwacji akceptujesz, że niektóre usługi i udogodnienia mogą być niedostępne lub ograniczone. Niewykorzystanie któregokolwiek z elementów pakietu/pobytu nie zmniejsza jego wartości. Wszystkie elementy pakietu/pobytu są integralną częścią danej rezerwacji.

§ 9

Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych pensjonatu zgodnie z ustawą z dn. 29.10.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zm.). REGULAMIN ZOSTAŁ ZAAKCEPTOWANY PRZEZ WŁAŚCICIELA ORAZ PRACOWNIKÓW PENSJONATU I OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.12.2011R.